پنجشنبه, 21 مرداد,1395

احتمال جراحی آرنج وزنه بردار 77 کیلویی ارمنی ها در ریو

دکتر داود باقری: آرنج کاراپتیان مثل محمدپور دچار دررفتگی شد نه شکستگی

احتمال جراحی آرنج وزنه بردار 77 کیلویی ارمنی ها در ریو

طبق تشخیص تیم پزشکی که دکتر داود باقری رییس کمیته پزشکی کشورمان نیز جزیی از این گروه است و پروسه درمانی وزنه بردار 77 کیلویی ارمنی ها را در ریودوژانیرو دنبال می کنند؛ آرنج دست آندارانیک کاراپتیان وزنه بردار 77 کیلویی ارمنی ها دچار دررفتگی شده و نشکسته است.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری ؛ شب گذشته و درکوران رقابت دسته 77 کیلوگرم، در حالی که وزنه بردار کشور ارمنستان برای مهار وزنه 195 کیلوگرمی در حرکت قیچی سعی داشت وزنه را روی سرش فیکس کند، انحراف دست وی و فشار بیش از حد وزنه روی آرنج چپ این وزنه بردار جوان باعث شد تا درست مثل صحنه ای که برای سعید محمدپور ملی پوش کشورمان در رقابتهای لیگ وزنه برداری رخ داد، برای کاراپتیان نیز در صحنه بازی های المپیک رخ دهد.
گفتنی است؛ پس از وقوع این حادثه برای وزنه بردار ارمنی ؛ تمامی رسانه ها از شکستگی دست این وزنه بردار زیر فشار وزنه سنگین خبر دادند، اما درنهایت دکتر داود باقری ( رییس کمیته پزشکی فدراسیون وزنه برداری کشورمان) که به عنوان اعضاء تیم پزشکی کاروان ایران و نیز عضو کمیته پزشکی کنفدراسیون وزنه برداری آسیا در کنار گروهی که آرنج این وزنه بردار ارمنی را تحت مراقبت دارند در ریو حضور دارد، قطعا شکستگی آرنج کاراپتیان را رد شده اعلام کرده و از تشخیص نهایی تیم پزشکی بعد از بررسی سی تی اسکن دست این وزنه بردار خبر می دهد.

دکتر داود باقری در این باره می گوید:« من شب گذشته به تيم پزشكي كمك كردم و با این ورزشكارآسیب دیده به بيمارستان رفتم تا شرایط آرنجش را تحت نظر داشته باشیم. پس از اینکه از آرنج آسیب دیده این وزنه بردار در بيمارستان «ويتوريا» كه يكي از بهترين بيمارستانهاي شخصي ريو است عكس و سي تي اسکن و ام ار اي گرفتيم مشخص شد آرنج این وزنه بردار نشکسته و دچار دررفتگی شدید شده است .» 

رییس کمیته پزشکی فدراسیون وزنه برداری ادامه می دهد:« پس از اینکه تشخیص نهایی در این مورد ویژه صورت گرفت، سریعا آرنج دست این وزنه بردار را جا انداختیم تا مشکلی از این بابت نداشته باشد. درنهایت نیز کاراپتیان شب گذشته را در بيمارستان بستری شد و تحت مراقبت های ویژه قرار داشت تا در مورد پارگي رباط های آرنج دستش فردا با حضور راديولوژيست بحث بيشتري بشه و اگر فدراسيون ارمنستان ترجيح داد همينجا یعنی در ریو آرنج این وزنه بردار جراحی شود.»