پنجشنبه, 10 تیر,1395

اتفاق ناخوشایند در رقابتهای وزنه برداری جوانان جهان

سر وزنه بردار مکزیکی شکست

اتفاق ناخوشایند در رقابتهای وزنه برداری جوانان جهان

رقابتهای وزنه برداری قهرمانی جوانان جهان در ششمین روز با یک اتفاق ناخوشایند همراه بود که وزنه بردار مکزیکی از ناحیه سر مجروح شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛ رقابتهای قهرمانی جوانان جهان نخستین اتفاق ناخوشایند و دلخراش را در ششمین روز سپری کرد.در رقابت دسته 94 کیلوگرم گروه (B) وزنه بردار مکزیکی در حالی که قصد داشت در حرکت یکضرب وزنه خود را بالای سر ببرد، وزنه به پشت سرش اصابت کرد تا او را از ناحیه پشت سر مجروح کند و سرش شکافته شود.

البته این وزنه بردار بعد از رسیدگی های به موقع دکتر داود باقری رییس کمیته پزشکی فدراسیون وزنه برداری کشورمان بعنوان پزشک مسابقات؛ بخيه شد و پس از درمان کامل برای حرکت دوضرب به روی تخته رفت.