از خداوند منان سلامتی و شفای عاجل برای جناب آقای دکتر علی مرادی مسئلت داریم.

فدراسیون وزنه برداری کشور