اکانت ADAMS پلتفرمی است که می توانید/باید موقعیت مکانی خود (ورزشکار) را همواره ثبت و بروزرسانی کنید به نحوی که ماموران آژانس بین المللی مبارزه با دوپینگ (ITA) هر زمانی که بخواهند بتوانند بدون اطلاع قبلی، برای گرفتن نمونه به شما (ورزشکار) مراجعه کنند بنابراین موقعیت مکانی ورزشکار در تمام ساعات روز، هفته و ماه باید مشخص/ثبت شده باشد.

این فرایند ثبت و اعلام موقعیت مکانی در جدول زمانی، whereabout نامیده می شود.

ثبت ورابوت برای همه ورزشکاران ملی پوش در تمام رده های سنی از نوجوانان تا بزرگسالان، که به مسابقات برون مرزی اعزام می شوند الزامی است اما در مورد آن دسته از ملی پوشانی که نامشان در لیست/حوضچه RTP قرار گرفته و به ایشان اعلام شده است، اهمیت دوچندان دارد.

ثبت ورابوت وظیفه شخصی ورزشکار است و لازمه آن داشتن اکانت شخصی (شامل نام کاربری و رمز ورود) در ADAMS است.

این اکانت توسط نادو یا وادا ایجاد شده و اطلاعات آن به تک تک ورزشکاران داده خواهد شد. بنابراین بعد از دریافت نام کاربری و رمز، ابتدا مطالب ارایه شده در فایل زیر را مطالعه کنید و سپس فیلم آموزش را مشاهده نمایید.

آموزش ها به صورت متن و فیلم ارایه شده تا فهم و اجرای آن برای ورزشکاران محترم، ساده تر باشد.

آشنایی با whereabout و ADAMS