ﺳﻪشنبه, 19 اردیبهشت,1396

آغاز لیگ وزنه برداری استان خوزستان

وزنه برداران نوجوان و جوان اهوازی روی تخته می روند

آغاز لیگ وزنه برداری استان خوزستان

لیگ وزنه برداری رده سنی نوجوانان و جوانان استان خوزستان(پاسداشت پیشکسوتان وزنه برداری این استان) طی روزهای 21 و 28 اردیبهشت ماه برگزار می شود. 

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛ لیگ وزنه برداری سال 96 استان خوزستان در رده های سنی نوجوانان و جوانان طی روزهای 21 و28 اردیبهشت برگزار می شود. برهمین اساس هفته نخست لیگ نوجوانان، پنجشنبه21 اردیبهشت و پاسداشت زحمات شاکرم کرم زاده و منگشتی امیریان پیشسکوتان وزنه برداری این استان به میزبانی باشگاه مناطق نفت خیز جنوب در سالن هیأت وزنه برداری استان خوزستان استارت خواهد خورد.

همچنین؛ هفته اول لیگ وزنه برداری جوانان استان خوزستان نیز به عنوان پاسداشت اردشیر شمس و محمدرضا کاظمی نژاد پیشکسوتان خوزستانی در روز پنجشنبه 28 اردیبهشت ماه به میزبانی باشگاه مناطق نفت خیز جنوب و در سالن وزنه برداری هیأت وزنه برداری این استان برگزار می شود.