ﺳﻪشنبه, 04 تیر,1398

آخرین مهلت ارائه قراردادهای وزنه‌برداران لیگی مشخص شد

در ردههای سنی جوانان و بزرگسالان

آخرین مهلت ارائه قراردادهای وزنه‌برداران لیگی مشخص شد

آخرین مهلت باشگاههای متقاضی جهت شرکت در لیگ برتر جوانان و بزرگسالان فصل 98، برای ارائه قراردادهای وزنه‌بردارانشان، از سوی سازمان لیگ برتر فدراسیون وزنه‌برداری مشخص شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه‌برداری؛ مسابقات امسال لیگ برتر باشگاههای کشور از اواسط مردادماه آغاز می شود. در این خصوص سازمان لیگ برتر آخرین مهلت باشگاههای متقاضی جهت شرکت در لیگ برتر جوانان و بزرگسالان فصل 98، برای ارائه قراردادهای وزنه‌بردارانشان را مشخص کرد.

برهمین اساس، باشگاهها باید قراردادهای وزنه‌برداران رده سنی جوانان را یکم مردادماه و رده سنی بزرگسالان را دوم مردادماه به فدراسیون وزنه‌برداری ارائه دهند.